Servicii

Servicii
Servicii
Image

Antrepriză generală

Managementul proiectelor din faza de temă de proiectare până la recepția finală:

 • întocmirea împreună cu clientul a temei de proiectare
 • analiza proiectului
 • optimizarea soluțiilor tehnice
 • întocmirea proiectelor de execuție
 • realizarea investițiilor
 • urmărirea în timp a construcției

Image

Proiectare generală

Coordonarea tuturor specialităților de proiectare, în vederea optimizării, corelării și realizării în termen a proiectelor.

Image

Structură

 • Calcul structural
 • Propunerea tipului de structură
 • Expertize tehnice
 • Întocmire proiecte tehnice si de detalii de execuție
 • Asisteță tehnică pe parcursul execuției

Image

Arhitectură

 • certificate de urbanism
 • obțineri avize și acorduri
 • obținerea autorizației de construcții
 • PUD, PUZ, PUG
 • Întocmire studii fezabilitate
 • Întocmire proiecte tehnice și de detalii de execuție
 • Întocmire carți tehnice construcții
 • Întocmire AS BUILD, (documentații după finalizarea execuției).
 • Asistență tehnică pe parcursul execuției

Image

Instalații

 • instalații electrice
 • termice
 • sanitare
 • apa-canal
 • detecție
 • prevenire și stingere a incendiilor
 • HVAC
 • Curenti slabi

Image

Drumuri și poduri

 • Calcul structural
 • Întocmire documentație avize și acorduri
 • Întocmire documentații obținere autorizație de construcție
 • Întocmire studii de fezabilitate
 • Întocmire proiecte tehnice și detalii de execuție pentru drumuri, poduri, platforme depozitare sau parcări

Image

Performanță energetică

 • Întocmire audit energetic
 • Întocmire expertiză energetică
 • Întocmire studii de fezabilitate
 • Întocmire proiect tehnic și de detalii pentru îndeplinirea standardelor energetice stabilite, performanță energetică sustenabilă
 • Eliberare certificat de performanță energetică

Image

Servicii conexe

 • Servicii topografice
 • Servicii cadastru
 • Studii geotehnice
 • Expertize tehnice
 • Studii de impact